Služby

Hlavním cílem HUME Lab je podporovat nové výzkumné projekty s využitím experimentálních vědeckých metod. Poskytujeme a dále rozvíjíme odborné znalosti zaměřené na zapojení inovačních výzkumných technik do oblasti sociálních a humanitních věd.

Pro vzájemnou spolupráci a využití služeb laboratoře prosím využijte tento FORMULÁŘ. Brzy po vyplnění vás budeme kontaktovat, s dotazem na podrobnější informace a vzájemně prodiskutujeme konkrétní podmínky spolupráce.

Níže naleznete podrobné informace o tom, jak probíhají procesy spojené s realizací výzkumu.

Školení specializovaných metod (individuální / workshopy)

Studentům a výzkumným pracovníkům, kteří se chtějí naučit základní i pokročilé výzkumné metody, nabízíme řadu krátkých workshopů a kurzů. Organizujeme také přednášky odborných badatelů, zaměřených na konkrétní témata a metody. Další informace o plánovaných činnostech jsou k dispozici na našem Facebookovém profilu.

Pro jednotlivé studenty nabízíme v laboratoři jak dlouhodobé, tak krátkodobé stáže. Stážistky a stážisté mají příležitost se učit tím, že se zúčastní různých výzkumných projektů a spoluprací s výzkumnými pracovníky i týmem podpory celé výzkumné infrastruktury. Máte-li zájem o:

  • výzkumnou asistenci (praktická organizace výzkumu a sběr dat pro výzkumníky; honorované) - vyplňte formulář ZDE
  • internship (specializace na konkrétní metodologii, již (vy)budovaná expertíza, ochota poskytovat odbornou podporu, ochota účastnit se PR prezentačních akcí; honorované) - vyplňte formulář ZDE

WORKSHOPY A DALŠÍ UDÁLOSTI (Facebook) MÁM ZÁJEM O VÝZKUMNOU ASISTENCI MÁM ZÁJEM O INTERNSHIP

Výzkumné konzultace

Naším cílem je poskytovat podporu k vyřešení jakéhokoli metodologického a technického problému, který se ve výzkumném procesu vyskytne. Pro odborně specializované konzultace se snažíme vždy najít vhodné externí poradce.

Kontaktujte nás

Využití laboratorních prostor

Laboratorní prostory jsou snadno transformovatelné, aby umožnily širokou škálu potřeb a návrhu experimentů. Schválení výzkumného projektu musí být dosaženo před tím, než mohou být laboratorní prostory použity pro individuální výzkum (zde najdete podrobnosti o postupu).

Kromě hlavního využití při sběru dat mohou být laboratoře také použity pro vzdělávací a prezentační účely.

V případě zájmu o využití prostor pro jiné, než výzkumné účely nás kontaktuje.

Postup schválení výzkumu LABORATOŘE

Specializované vybavení

Seznam dostupných zařízení a softwaru naleznete zde. Před tím, než může být jakékoliv zařízení použito k individuálnímu výzkumu (zde najdete podrobnosti o postupu), musí být váš výzkumný projekt schválen. Při užívání zařízení na lidských účastnících jsou výzkumní pracovníci rovněž povinni požádat o schválení Etickou komisí pro výzkum.

Použití specializovaného vybavení je pro členy HUME Lab výzkumného konsorcia a pro vědce z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zdarma.

Ceník pronájmu a užití zařízení je pro ostatní výzkumné pracovníky stanovován individuálně v závislosti na konkrétní domluvené spolupráci.

Seznam vybavení Postup schválení výzkumu

Nábor a organizace participantů

Před samotným sběrem dat je nutné získat pro svůj projekt schválení Etickou komisí pro výzkum (zde najdete podrobnosti o postupu).

V rámci laboratoře také můžete využít zkušených asistentů-studentů, kteří vám pomohou s s organizačními aspekty experimentálního výzkumu i se sběrem dat a jejich základním zpracováním. Zvažujete-li takovou pomoc, kontaktujte nás.

Postup schválení výzkumu KONTAKTUJTE NÁS

Prezentace

Snažíme se představit výzkumnou metodologii i příležitosti k zapojení široké veřejnosti a akademické obci. Organizujeme akce zabývající se jak teoretickým úvodem do experimentálních výzkumných metod pro studenty nebo akademické pracovníky, tak ukázky využití speciálních zařízení pro výzkumné účely.

WORKSHOPY A DALŠÍ UDÁLOSTI (FACEBOOK)