Dokumenty

Pro výzkumníky

  • formulář pro využití služeb HUME Lab
  • vzor pro návrh výzkumu
  • vzor informovaného souhlasu a informací participantům
  • dokumenty spojené s etickou komisí MU naleznete na specializovaném webu
  • brožura MU o nakládání s výzkumnými daty
  • směrnice MU č.6/2013 - O výzkumných datech na MU

Pro studenty

  • formulář výzkumné asistence (praktická organizace výzkumu a sběr dat pro výzkumníky; honorované)
  • formulář internship (specializace na konkrétní metodologii, již (vy)budovaná expertíza, ochota poskytovat odbornou podporu, ochota účastnit se PR prezentačních akcí; honorované)