O nás

HUME Lab - laboratoř pro experimentální humanitní vědy je jedinečné a inovativní infrastrukturní zařízení se špičkovým vybavením pro experimentální výzkum. Pracoviště podporuje výzkum zaměřený na zkoumání lidského myšlení, chování a interakcí, a řešení klíčových teoretických otázek v těchto tematických oblastech.

Výzkumná infrastruktura poskytuje nejmodernější zařízení a vybavení pro experimentální výzkum zaměřený na různé aspekty lidského života, jak je nahlížen z pozice různých vědeckých disciplín v rámci společenských a humanitních oborů (antropologie, archeologie, ekonomie, vzdělávání, historie, lingvistika, psychologie a religionistika).

Vedle podpory a provádění kontrolovaných laboratorních experimentů poskytuje výzkumná infrastruktura také prostředky pro rozvoj paradigmatu terénního experimentu (část laboratorního vybavení je přenosné pro usnadnění používání v přirozeném prostředí). Nedílnou součástí infrastruktury je multifunkční webová platforma s centrální databází, která umožňuje vytvářet, spravovat a vyhodnocovat širokou škálu experimentálních baterií a zároveň sdílet výsledky výzkumu.

Tento typ výzkumu odráží celosvětový trend integrace experimentální metody jako významného nástroje humanitních a sociálněvědných oborů a představuje velký potenciál pro obohacování stávajícího výzkumu v těchto vědách prostřednictvím experimentální optiky a navazování reálné interdisciplinární spolupráce, zdůrazňující nové přístupy a příležitosti k propojování disciplín.

Naše cíle

Hlavním cílem laboratoře HUME je poskytovat a dále rozvíjet odborné znalosti zaměřené na využití inovačních výzkumných technik v oblasti sociálních a humanitních věd:

 • převádět teoretické problémy na testovatelné experimentální modely ve výzkumu;
 • navrhování spolehlivých a kontextuálně relevantních experimentálních studií;
 • využívání moderních technických zařízení v laboratorních i polních podmínkách;
 • zpracování signálů a analýza dat;
 • psaní výzkumných prací.

Naše zkušenosti

 • Zavedení experimentálních metodik a moderních technologií k získání nových typů kvantitativních a fyziologických dat;
 • Překlenutí propasti mezi laboratorním a terénním výzkumem (pomocí laboratorního vybavení v terénním výzkumu, např. experimentální antropologie);
 • Spolupráce s výzkumníky z přírodních věd a technologií při vývoji nových přístupů k řešení problémů studovaných v sociálních a humanitních oborech. Takové spolupráce vedou k vzájemnému obohacení a výsledkům s vysokým impaktem.

Kromě podpory výzkumu zahrnuje činnost laboratoře HUME: organizace seminářů a konferencí, úvodních kurzů pro magisterské a doktorské studenty vedené mezinárodními odborníky s přístupem "hands on / learn by doing", webináře prezentující nové experimentální metodologické postupy vědců z experimentálních humanitních oborů z celého světa.

Výzkumná rada

Výzkumná rada posuzuje a schvaluje realizaci výzkumných projektů v HUME Lab na základě návrhů projektů předložených výzkumníky, a to včetně doporučení ke změně předložených návrhů projektů.

 • Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
 • Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
 • Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.​

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.