Služby

Hlavním cílem laboratoře HUME je podporovat nové výzkumné projekty s využitím experimentálních vědeckých metod. Poskytujeme a dále rozvíjíme odborné znalosti zaměřené na využití inovačních výzkumných technik v oblasti sociálních a humanitních věd.

Pro vzájemnou spolupráci a využití služeb laboratoře prosím využijte tento FORMULÁŘEM. Brzy po vyplnění vás budeme kontaktovat, s dotazem na podrobnější informace a vzájemně prodiskutujeme konkrétní podmínky spolupráce.

Postup schválení výzkumu Ceník služeb Kontaktní formulář

Využití laboratorních prostor

Laboratorní prostory jsou snadno transformovatelné, aby umožnily širokou škálu potřeb a návrhu experimentů. Schválení výzkumného projektu musí být dosaženo před tím, než mohou být laboratorní prostory použity pro individuální výzkum (zde najdete podrobnosti o postupu).

Kromě hlavního využití při sběru dat mohou být laboratoře také použity pro vzdělávací a prezentační účely.

V případě zájmu o využití prostor pro jiné, než výzkumné účely nás kontaktuje.

 

Postup schválení výzkumu

Specializované vybavení

Seznam dostupných zařízení a softwaru naleznete zde. Schválení výzkumného projektu musí být dosaženo před tím, než může být jakékoliv zařízení použito k individuálnímu výzkumu (zde najdete podrobnosti o postupu). Při užívání zařízení na lidských účastnících jsou výzkumní pracovníci rovněž povinni požádat o schválení Etickou komisí pro výzkum. Použití specializovaného vybavení je pro členy HUME Lab výzkumného konsorcia a pro vědce z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zdarma.

Ceník pronájmu a užití zařízení je pro ostatní výzkumné pracovníky stanovován individuálně v závislosti na konkrétní domluvené spolupráci.

Seznam zařízení Postup schválení výzkumu

Nábor a organizace participantů

Před samotným sběrem dat je nutné získat pro svůj projekt schválení Etickou komisí pro výzkum (zde najdete podrobnosti o postupu).

V rámci laboratoře také můžete využít zkušených asistentů-studentů, kteří vám pomohou s s organizačními aspekty experimentálního výzkumu i se sběrem dat a jejich základním zpracováním.

Postup schválení výzkumu

Výzkumné konzultace

Naším cílem je poskytnout podporu k vyřešení jakéhokoli metodologického a technického problému, který se ve výzkumném procesu vyskytne. Pro odborně specializované konzultace se snažíme vždy najít vhodné externí poradce.

Kontaktujte nás

Školení specializovaných metod (individuální / workshopy)

Studentům a výzkumným pracovníkům, kteří se chtějí naučit základní i pokročilé metody, nabízíme řadu krátkých workshopů a kurzů. Organizujeme také přednášky odborných badatelů, zaměřených na konkrétní témata a metody. Další informace o plánovaných činnostech naleznete v kalendáři !!!(informace jsou také k dispozici na našem kanálu Facebook).

Pro jednotlivé studenty nabízíme v laboratoři jak dlouhodobé, tak krátkodobé stáže. Stážistky a stážisté budou mít příležitost se učit tím, že se zúčastní různých výzkumných projektů a budou spolupracovat s výzkumnými pracovníky i týmem podpory celé výzkumné infrastruktury. Máte-li zájem o stáž, vyplňte prosím tento FORMULÁŘ. !!!

Facebook

Prezentace

Snažíme se představit výzkumnou metodologii i příležitosti k zapojení široké veřejnosti a akademické obci. Organizujeme akce zabývající se jak teoretickým úvodem do experimentálních výzkumných metod pro studenty nebo akademické pracovníky, tak ukázky využití speciálních zařízení pro výzkumné účely.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.