Služby

Hlavním cílem HUME Lab je podporovat nové výzkumné projekty s využitím experimentálních vědeckých metod. Poskytujeme a dále rozvíjíme odborné znalosti zaměřené na zapojení inovačních výzkumných technik do oblasti sociálních a humanitních věd.

Pro vzájemnou spolupráci a využití služeb laboratoře prosím využijte iniciační formulář. Brzy po vyplnění vás budeme kontaktovat, s dotazem na podrobnější informace a vzájemně prodiskutujeme konkrétní podmínky spolupráce.

Níže naleznete podrobné informace o tom, jak probíhají procesy spojené s realizací výzkumu.

Školení specializovaných metod (individuální / workshopy)

​Studentům a výzkumným pracovníkům, kteří se chtějí naučit základní i pokročilé výzkumné metody, nabízíme řadu krátkých workshopů a kurzů. Organizujeme také přednášky odborných badatelů, zaměřených na konkrétní témata a metody. Další informace o plánovaných činnostech jsou k dispozici na našem Facebookovém profilu.

Výzkumné konzultace

Naším cílem je poskytovat podporu k vyřešení jakéhokoli metodologického a technického problému, který se ve výzkumném procesu vyskytne. Pro odborně specializované konzultace se snažíme vždy najít vhodné externí poradce. V případě zájmu nás kontaktujte.

Využití laboratorních prostor

Laboratorní prostory jsou snadno transformovatelné, aby umožnily širokou škálu potřeb a návrhu experimentů. Schválení výzkumného projektu musí být dosaženo před tím, než mohou být laboratorní prostory použity pro individuální výzkum.

Kromě hlavního využití při sběru dat mohou být laboratoře také použity pro vzdělávací a prezentační účely.

V případě zájmu o využití prostor (včetně zájmu o využití laboratoří pro jiné, než výzkumné účely) nás kontaktuje.

Specializované vybavení 

HUME Lab poskytuje širokou škálu zařízení a softwaru pro vaše výzkumné záměry.

Použití specializovaného vybavení je pro členy HUME Lab výzkumného konsorcia a pro vědce z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zdarma, resp. je pokrýváno fakultními zdroji. Ceník pronájmu a užití zařízení je pro ostatní výzkumné pracovníky stanovován individuálně v závislosti na konkrétní domluvené spolupráci.

Před tím, než může být jakékoliv zařízení použito k individuálnímu výzkumu, musí být váš výzkumný projekt schválen po navázání individuální spolupráce. Při užívání zařízení na lidských účastnících jsou výzkumní pracovníci rovněž povinni požádat o schválení Etickou komisí pro výzkum.

Nábor a organizace participantů

Před samotným sběrem dat je nutné získat pro svůj projekt schválení Etickou komisí pro výzkum (viz Postup schválení výzkumu).

V rámci laboratoře také můžete využít zkušených asistentů-studentů, kteří vám pomohou s organizačními aspekty experimentálního výzkumu i se sběrem dat a jejich základním zpracováním. Zvažujete-li takovou pomoc, kontaktujte nás.

Prezentace a akce

Snažíme se představit výzkumnou metodologii i příležitosti k zapojení široké veřejnosti a akademické obci. Organizujeme akce zabývající se jak teoretickým úvodem do experimentálních výzkumných metod pro studenty nebo akademické pracovníky, tak ukázky využití speciálních zařízení pro výzkumné účely. Aktuální akce najdete vždy na našem Facebookovém profilu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.