Žádost o podporu výzkumu

Všechny výzkumné projekty prováděné v laboratoři HUME nebo s použitím jejího vybavení musí před sběrem výzkumných dat splnit následující kroky.

 

1. Kontakt

Pokud máte zájem o provedení výzkumu v laboratořích HUME nebo o použití zařízení, kontaktujte nás vyplněním krátkého iniciačního formuláře. Tento formulář prosím vyplňte i v případě, že jste již v minulosti s námi spolupracovali. Budeme vás kontaktovat a individuálně probereme další podrobnosti. Tato fáze by měla vést k předložení návrhu ke schválení.

Konečná verze protokolu a souhlasu by měla být zaslána emailem (hume.lab (at) phil.muni.cz). Také žádáme výzkumníky, aby v tomto bodě získali schválení Etické komise MU (aka IRB = Institutional Review Board) pro tento projekt, neboť to také představuje nezbytnou podmínku pro to, aby se výzkum v laboratoři HUME uskutečnil.

2. Odsouhlasení

Protokol bude zaslán do Výkonné rady laboratoře HUME, aby poskytla zpětnou vazbu a rozhodla o schválení realizace projektu. Po schválení výzkumného projektu Výkonnou radou jsou výzkumní pracovníci kontaktováni, aby se dohodly podrobnosti spolupráce a přístupu k vybavení laboratoře a laboratořím samotným.

3. Dohoda

Dohoda představuje formální řešení dohodnutých podmínek a výsledků projektu. Obvykle se skládá z krátkého popisu nároků a povinností výzkumného pracovníka, jakož i povinností infrastruktury / laboratoře. V závislosti na stavu žádajícího výzkumného pracovníka nebo výzkumného týmu mohou být účtovány poplatky za používání zařízení, prostoru laboratoří a za dozor pracovníků laboratoře. V případě několika zařízení požadujeme, aby vědci absolvovali školení před samotným použitím těchto zařízení.

Vyzýváme všechny výzkumné pracovníky, kteří používají zdroje HUME Lab, aby tyto informace zahrnuli do svých publikací a prezentací ve formě zmínky či dedikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.